Privacy beleid en bescherming van persoonsgegevens

Teneinde gebruik te kunnen maken van de questionnaire voor een modeldocument dient u op de daarin gestelde vragen te antwoorden. Die informatie wordt opgeslagen in een database op de servers die aan i-knowlaw B.V. ter beschikking zijn gesteld en die eigendom zijn van DigitalOcean Inc. Die servers staan in een datacentrum in Nederland en uitsluitend Nederlandse wetgeving is van toepassing op het beheer en de verwerking van die gegevens door of namens IKL met dien verstande dat van die gegevens regelmatig een backup wordt gemaakt, welke via een beveiligde verbinding wordt overgebracht naar en bewaard bij Amazon Web Services, Inc. (S3) op servers in haar datacentrum in Ierland.

i-knowlaw B.V. geeft geen inzage in de via de questionnaire ingevoerde gegevens, noch aan de gebruiker noch aan derden. De enige mogelijkheid die gegevens te verkrijgen is om die direct na het doorlopen van de questionnaire (en voor zover van toepassing: na betaling) te downloaden vanaf de website van IKL in het scherm dat daarvoor wordt geopend.

i-knowlaw B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit persoonsgegevens.