Overzicht van de juridische modellen en voorbeelden

De volgende juridische modellen en toelichtingen daarop zijn inmiddels beschikbaar:

Volmacht (volmachtgever natuurlijke persoon)

Aandeelhoudersbesluit in verband met vaststelling jaarrekening

Akte schuldoverneming